תרומתו של מעקב אחר תזרים מזומנים לניהול העסק

תזרים מזומנים הוא סיכום כולל של פעילות העסק. בסופו של דבר כל הפעילות המתרחשת בעסק ל מחלקותיו השונות מתנקזת אל מקום אחד: דוח תזרים מזומנים. דו"ח זה מתרגם את פעילותו של העסק לשני סוגי מספרים: סך כל ההוצאות לעומת סך כל ההכנסות. כל תכנון פעילותו של העסק: רכישות שיבצע, כניסה לפרוייקט חדש ועוד תלוי בשני מספרים אלה. כל בעל עסק מכיר מעבודתו היומיומית את החלק של ניהול תזרים מזומנים. למה כדאי לשים לב כאשר עוסקים במלאכה כה חשובה זאת ומהם האמצעים העומדים לרשותו של בעל העסק בעניין?                                              Currency equation - US dollar and Euro                                                             להמשיך לקרוא