הצורך האמיתי בתוכנת qlikview

תחרות רבה מצדן של חברות שונות כמעט בכל תחום, מראה כיצד יש צורך להצטייד במערכות ובתוכנות חכמות. זאת מעבר לכך שהיום אנו כבר מדברים על תקופה מודרנית שבה אין מקום יותר לעבודה מיושנת וארכאית. אחרי הכול נראה כי מדובר בשילוב של הצגה של ארגון עדכני לכל לקוח ויצירת אפשרות אמיתית להתחרות אל מול כל מתחרה בצורה רצינית.                                                                                                           business man success להמשיך לקרוא

תרומתו של מעקב אחר תזרים מזומנים לניהול העסק

תזרים מזומנים הוא סיכום כולל של פעילות העסק. בסופו של דבר כל הפעילות המתרחשת בעסק ל מחלקותיו השונות מתנקזת אל מקום אחד: דוח תזרים מזומנים. דו"ח זה מתרגם את פעילותו של העסק לשני סוגי מספרים: סך כל ההוצאות לעומת סך כל ההכנסות. כל תכנון פעילותו של העסק: רכישות שיבצע, כניסה לפרוייקט חדש ועוד תלוי בשני מספרים אלה. כל בעל עסק מכיר מעבודתו היומיומית את החלק של ניהול תזרים מזומנים. למה כדאי לשים לב כאשר עוסקים במלאכה כה חשובה זאת ומהם האמצעים העומדים לרשותו של בעל העסק בעניין?                                              Currency equation - US dollar and Euro                                                             להמשיך לקרוא